Categories
Apps

วิธีแต่งรูปหน้าชัดหลังละลาย ด้วยแอพ Facetune 2

ฟีเจอร์แต่งรูปหน้าชัดหลังเบลอของแอพ Facetune 2 ทำได้สวยมาก ทำให้มีโบเก้เล็กๆได้ และมีโหมดเบลอหลังให้อัตโนมัติ ทำแป๊บเดียวก็เสร็จ

ฟีเจอร์แต่งรูปหน้าชัดหลังเบลอของแอพ Facetune 2 ทำได้สวยมาก ทำให้มีโบเก้เล็กๆได้ และมีโหมดเบลอหลังให้อัตโนมัติ ทำแป๊บเดียวก็เสร็จ

เทคนิคอื่นๆ Facetune 2

วิธีแต่งรูปหน้าชัดหลังละลาย

Facetune 2 defocus

  • เข้าเมนู Defocus

Facetune 2 defocus

  • กด Auto ฉากหลังจะเบลอให้อัตโนมัติ

กรณีที่เบลอไม่เนียน

กด Defocus แล้วระบายส่วนที่ไม่เบลอ หรือ กดยางลบ เพื่อลบส่วนที่เบลอเกิน

Facetune 2 defocus

  • กด Light จะสามารถปรับระดับความสว่างของฉากหลังได้ ถ้าอยากให้โบเก้ดูเด่นชัด ก็ปรับเพิ่มความสว่าง

Facetune 2 defocus

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น