Categories
Lightroom Tone

วิธีแต่งรูปใส่เอฟเฟคแสง ด้วยแอพ Facetune 2

การใส่เอฟเฟคแสงช่วยทำให้ภาพดูมีลูกเล่น ในแอพ Facetune 2 มีแสงให้เลือกทั้งหมด 20 รูปแบบ เอาไว้แต่งเล่นๆ ไม่เชิงว่าเป็นแสงธรรมชาติ

การใส่เอฟเฟคแสงช่วยทำให้ภาพดูมีลูกเล่น ในแอพ Facetune 2 มีแสงให้เลือกทั้งหมด 20 รูปแบบ เอาไว้แต่งเล่นๆ ไม่เชิงว่าเป็นแสงธรรมชาติ

เทคนิคอื่นๆ

วิธีแต่งรูปใส่เอฟเฟคแสง

Facetune 2 Light Flare

  • เข้าเมนู Light FX

Facetune 2 Light Flare

  • แสงในแอพนี้จะดูประหลาดๆหน่อย คล้ายๆแสงสะท้อนเข้าเลนส์กล้อง 

Facetune 2 Light Flare

  • และมีรูปแบบที่เป็นแสงแฟร์ ปรับขนาดให้ใหญ่-เล็กลงได้

Facetune 2 Light FlareFacetune 2 Light FlareFacetune 2 Light Flare 

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น