Categories
Apps

วิธีแต่งรูปเอฟเฟคยืดๆ ด้วยแอพ Facetune 2

เอฟเฟคยืดๆ เหมือนถ่ายรูปผ่านแท่ง Prism แต่งได้ง่ายๆด้วยแอพ Facetune 2 แอพนี้ไม่ได้เก่งแค่รีทัช แต่มีเอฟเฟคน่าสนใจอยู่หลายอย่าง

เอฟเฟคยืดๆ เหมือนถ่ายรูปผ่านแท่ง Prism แต่งได้ง่ายๆด้วยแอพ Facetune 2 แอพนี้ไม่ได้เก่งแค่รีทัช แต่มีเอฟเฟคน่าสนใจอยู่หลายอย่าง

เทคนิคอื่นๆ

วิธีแต่งรูปเอฟเฟคยืดๆ

Facetune 2 Prism

  • เข้าเมนู Prism

Facetune 2 Prism

  • เลื่อนกรอบมาวางไว้ตรงหน้า

Facetune 2 Prism

  • และถ้าอยากให้ยืดมากหรือน้อย ปรับที่ค่า Intensity

Facetune 2 Prism

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น