ชมรมถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือ

ชื่อชมรม

  • ชมรมถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือ

สัญลักษณ์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีใช้กล้องถ่ายภาพจากกล้องสมาร์ทโฟน
  2. เพื่อส่งเสริมการแต่งภาพจากสมาร์ทโฟน ให้สวยงามและนำไปใช้ได้จริง
  3. สนับสนุนให้มีพื้นที่แสดงภาพถ่ายสวยๆ จากกล้องสมาร์ทโฟน
  4. เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆในประเทศไทย ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ที่ตั้ง

  • 577 หมู่ 6 ถ.เด่นชัย ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

กิจกรรม

  • แบ่งปันความรู้การถ่ายรูปและตกแต่งภาพผ่านหน้าเพจชมรมถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือ
  • จัดกิจกรรม Workshop สอนถ่ายรูปและตกแต่งภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟนกับสมาชิกชมรม
  • จัดกิจกรรม Workshop สอนถ่ายรูปและตกแต่งภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟนกับสถานศึกษา และองค์กรที่ให้ความสนใจ
Scroll to Top