Categories
Apps

วิธีรีทัชจมูกให้ดูเป็นสันมากขึ้น ด้วยแอพ Facetune 2

เวลารีทัชผิวหน้าให้เนียน ถ้าทำบริเวณจมูกด้วย มันจะไปลบเงาและทำให้ดั้งหาย แนะนำให้หลีกเลี่ยงบริเวณนั้น แต่ถ้าจำเป็นต้องทำ ก็พอวิธีแก้ไข

เวลารีทัชผิวหน้าให้เนียน ถ้าทำบริเวณจมูกด้วย มันจะไปลบเงาและทำให้ดั้งหาย แนะนำให้หลีกเลี่ยงบริเวณนั้น แต่ถ้าจำเป็นต้องทำ ก็พอวิธีแก้ไข

เทคนิคอื่นๆ Facetune 2

วิธีรีทัชจมูกให้ดูเป็นสัน

Facetune 2 Nose

  • เข้าเมนู Touch Up

Facetune 2 Nose

  • เลือก Nose แล้วเลื่อนค่าไปขวาสุด 
  • จมูกจะดูโด่งขึ้นเล็กน้อย ถ้าอยากให้โด่งขึ้นกว่านี้ ให้กดเครื่องหมายถูก แล้วกลับมาทำซ้ำขั้นตอนเดิม

Facetune 2 Nose

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น