Categories
iPhone วิดีโอ

วิธีเร่งวิดีโอให้เร็วขึ้น 2 เท่า ในบางช่วงเวลา ด้วย iMovie

การเร่งวิดีโอให้เร็วขึ้น ไว้สำหรับถ้าช่วงเวลานั้นมันดูน่าเบื่อ ดูเสียเวลา แต่ไม่อยากตัดออก ผู้ใช้ iPhone ใช้แอพ iMovie เร่งความได้สูงสุด 2 เท่า

การเร่งวิดีโอให้เร็วขึ้น ไว้สำหรับถ้าช่วงเวลานั้นมันดูน่าเบื่อ ดูเสียเวลา แต่ไม่อยากตัดออก ผู้ใช้ iPhone ใช้แอพ iMovie เร่งความได้สูงสุด 2 เท่า

อ่านก่อนวิธีตัดต่อวิดีโอ IPhone ขั้นพื้นฐาน ด้วย IMovie

วิธีเร่งวิดีโอให้เร็วขึ้น 2 เท่า

iMovie Speed 2x

  • เลือกช่วงเวลาที่ต้องการเร่งความเร็ว 
  • เข้าเมนูตัดต่อ แล้วกด แบ่ง

iMovie Speed 2x

  • แบ่งคลิปเป็น 2 หรือ 3 ก็ได้ 
  • แล้วกดเลือกส่วนที่ต้องการเร่งความเร็ว

iMovie Speed 2x

  • เข้าเมนูเวลา แล้วกดเลื่อนความเร็วเป็น 2x 

แต่ถ้าจะทำให้คลิปช้า ก็เลื่อนความเร็วไปซ้ายสุด ..แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น