Categories
วิดีโอ

วิธีแต่งวิดีโอ เอฟเฟค 3D ด้วยแอพ Enlight Videoleap

แอพ Enlight Videoleap แต่งวิดีโอเป็นเอฟเฟค 3D แนวๆ Glitch ได้ด้วยนะ วิธีแต่งง่ายๆ คลิปออกมาดูดีไม่แพ้ภาพนิ่ง

แอพ Enlight Videoleap แต่งวิดีโอเป็นเอฟเฟค 3D แนวๆ Glitch ได้ด้วยนะ วิธีแต่งง่ายๆ คลิปออกมาดูดีไม่แพ้ภาพนิ่ง

ดาวน์โหลด > Enlight Videoleap สำหรับ iPhone

เทคนิคอื่นๆของ Videoleap 

วิธีแต่งวิดีโอเอฟเฟค 3D

Videoleap 3D Glitch

  • เข้าเมนู Glitch

Videoleap 3D Glitch

  • เลือก RGB

Videoleap 3D Glitch

  • กดเลื่อนค่า Intensity จะเป็นการปรับค่าหนัก-เบา ของเอฟเฟค

ตัวอย่างวิดีโอ

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น