Categories
iPhone

วิธีตัดต่อวิดีโอ iPhone ขั้นพื้นฐาน ด้วย iMovie

แอพ iMovie มีอยู่บน iPhone ทุกเครื่อง เอาไว้ใช้ตัดต่อวิดีโอขั้นในพื้นฐาน เมนูในแอพเหมือนจะดูซับซ้อน แต่วิธีทำง่ายนิดเดียว

แอพ iMovie มีอยู่บน iPhone ทุกเครื่อง เอาไว้ใช้ตัดต่อวิดีโอขั้นในพื้นฐาน เมนูในแอพเหมือนจะดูซับซ้อน แต่วิธีทำง่ายนิดเดียว

นำเข้าวิดีโอ

iPhone Basic iMovie

 • กดที่ สร้างโปรเจ็ค

iPhone Basic iMovie

 • เลือก ภาพยนตร์

iPhone Basic iMovie

 • เลือกวิดีโอ และทำเครื่องหมายถูก ให้เป็นสีฟ้า
 • กด สร้างภาพยนตร์

วิธีตัดวิดีโอ

iPhone Basic iMovie

 • เลื่อนเส้นสีขาว ไปยังจุดที่ต้องการตัดคลิป

iPhone Basic iMovie

 • แตะที่คลิปหนึ่งครั้ง จะมีแถบเมนูขึ้นมา
 • เลือกเมนูตัดและกด แบ่ง

iPhone Basic iMovie

 • แบ่งคลิปออกเป็น 2 หรือ 3 ส่วน
 • กดเลือกส่วนที่ต้องการตัดออก แล้วกด ลบ

วิธีต่อวิดีโอ

เป็นการนำคลิปอื่นๆ มาแทรกไว้ในวิดีโอ

 • อย่างแรก ถ้าจะนำคลิปมาแทรกตรงกลาง ต้องแบ่งวิดีโอก่อน 
 • แต่ถ้าจะแทรกคลิปไว้ส่วนต้นหรือท้ายของวิดีโอ ก็ไม่จำเป็นต้องแบ่ง

iPhone Basic iMovie

 • กดปุ่ม ( + )

iPhone Basic iMovie

 • เลือก วิดีโอ

iPhone Basic iMovie

 • เลือกวิดีโอ แล้วกดปุ่ม ( + )

iPhone Basic iMovie

 • วิดีโอก็จะมาอยู่ในจุดที่ได้แบ่งไว้ หรือถ้าไม่ได้แบ่ง ก็จะถูกแทรกที่ต้นหรือท้ายของวิดีโอ
 • และกดย้ายไปแทรกตรงจุดอื่นๆได้
 • เมื่อเสร็จงานแล้วกด เสร็จสิ้น

iPhone Basic iMovie

 • กดปุ่มแชร์แล้วบันทึกวิดีโอได้เลย
 • สามารถเลือกความละเอียดได้สูงสุด 4K (กรณีที่ถ่ายแบบ 4K)

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น