Categories
Apps Special

วิธีแต่งรูปใส่เอฟเฟคฝน Rainy Heart ด้วยแอพ Meitu

เอฟเฟคฝนตกในรูปแบบของหยดน้ำ ไหลลงผ่านหน้ากระจก แต่งได้ง่ายๆด้วยฟิลเตอร์  Rainy Heart ในแอพ Meitu แต่เพื่อความสมจริงก็ต้องมีเทคนิคเพิ่มเติม

เอฟเฟคฝนตกในรูปแบบของหยดน้ำ ไหลลงผ่านหน้ากระจก แต่งได้ง่ายๆด้วยฟิลเตอร์  Rainy Heart ในแอพ Meitu แต่เพื่อความสมจริงก็ต้องมีเทคนิคเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

วิธีแต่งรูปใส่เอฟเฟคฝน

Meitu-Rainy-Heart01

 

  • เข้าเมนู แก้ไข > ฟิลเตอร์

Meitu-Rainy-Heart02

 

  • เลือก LOMO > B&W
  • ปรับค่า ฟิลเตอร์ +50
  • กด เครื่องหมายถูก

Meitu-Rainy-Heart03

 

  • เข้าเมนู ฟิลเตอร์ เลือก London Rain > Rainy Heart
  • ปรับค่า ฟิลเตอร์ +60
  • กด เครื่องหมายถูก

Meitu-Rainy-Heart04

 

  • เข้าเมนู ปรับปรุง 
  • ปรับค่า ปรับคมชัด +25

ตัวอย่างรูปภาพ

Meitu-Rainy-Heart05Meitu-Rainy-Heart06Meitu-Rainy-Heart07Meitu-Rainy-Heart08

 

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น