Whitagram เป็นแอพแต่งรูปปรับแต่งได้หลายอย่าง แต่ทิปนี้จะบอกเฉพาะวิธีตัดรูปเป็นขนาดจัตุรัส และใส่กรอบหนาๆ ให้ดูฮิปๆ

ดาวน์โหลด > Whitagram สำหรับ iPhone

วิธีแต่งรูปใส่กรอบหนาๆ

Whitagram

  • กด Library และเลือกรูปภาพ

Whitagram

  • สำหรับการแต่งภาพจะใช้แค่สองเมนูนี้

Whitagram

กดเมนูแรก

  • เลือก Editor
  • เลือก ครอบตัด และ จัตุรัส
  • กดเสร็จสิ้น

Whitagram

กดเมนูสอง

  • เลือกกรอบสี และปรับขนาด
  • กด save

WhitagramWhitagramWhitagramWhitagram