Categories
Apps

แต่งรูปใส่กรอปศิลป์ ด้วยแอพ Shattering Effect

Shattering Effect แอพแต่งรูปใส่กรอบแนวอาร์ตๆ มีเอฟเฟคเยอะ ทำได้ง่ายๆ เหมาะกับใช้แต่งเล่นๆ เพราะรูปที่ได้จะมีขนาดเล็กเพียง 1080px เท่านั้น

Shattering Effect แอพแต่งรูปใส่กรอบแนวอาร์ตๆ มีเอฟเฟคเยอะ ทำได้ง่ายๆ เหมาะกับใช้แต่งเล่นๆ เพราะรูปที่ได้จะมีขนาดเล็กเพียง 1080px เท่านั้น

ดาวน์โหลดShattering Effect สำหรับ Android

แต่งรูปใส่กรอปศิลป์

Sattering

  • กดปุ่ม Gallery

2

  • รูปจะถูกครอปเหลือขนาด 1:1

3

  • เมนูแรก เลือกกรอบรูป

4

  • เมนูสอง ปรับความจางของกรอบ (อันนี้ไม่ต้องทำก็ได้)

Sattering

  • เมนูสาม ใส่ฟิลเตอร์สี 

หลักๆเราปรับแค่นี้ก็ได้รูปแล้ว เมนูที่เหลือเป็นสติกเกอร์ ลองกดใช้ดูก็ได้

 

SatteringSatteringSatteringSattering

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น