Categories
iPhone

วิธีทำรูปภาพสไลด์โชว์ แบบด่วนๆ ด้วย iPhone iPad

สำหรับผู้ใช้ iPhone สามารถทำสไลด์โชว์ได้แบบด่วนๆ ไม่ต้องลงแอพเพิ่ม แต่จะมีข้อจำกัดปรับแต่งอะไรมากไม่ได้ เหมาะกับงานเร่งด่วนต้องใช้ทันที

สำหรับผู้ใช้ iPhone สามารถทำสไลด์โชว์ได้แบบด่วนๆ ไม่ต้องลงแอพเพิ่ม แต่จะมีข้อจำกัดปรับแต่งอะไรมากไม่ได้ เหมาะกับงานเร่งด่วนต้องใช้ทันที

วิธีทำรูปภาพสไลด์โชว์

iOS slideshow

  • เปิดแอพ รูปภาพ
  • กด เลือก และเลือกภาพถ่าย
  • กดปุ่มแชร์

iOS slideshow

  • เลือก สไลด์โชว์

iOS slideshow

แตะที่สไลด์โชว์ และกดที่ ตัวเลือก หลักๆแล้วให้ปรับแต่ง ชุดรูปแบบ และ เพลง

ในส่วนของ เพลง เลือกใช้เพลงจาก iTunes ได้ แต่ต้องเป็นเพลงที่ซื้อแล้วเท่านั้น ถ้าเป็นเพลงเช่าจะใช้ไม่ได้

iOS slideshow

สำหรับรูปแบบสไลด์มีไม่มาก มีแบบเรียบๆฉายทีละแผ่น และแบบที่จัดเรียงแบบซับซ้อน

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น