Categories
Apps

วิธีแก้การเบลอที่ไม่เนียน กล้อง iPhone ด้วยแอพ Focos

ถ่ายรูปด้วยโหมดภาพถ่ายบุคคลบน iPhone บางรูปมันจะเบลอขอบไม่เนียน ง่ายๆเลยคือ รูปแก้วน้ำที่มีหลอดดูด ถ้ากะระยะไม่พอดีหลอดดูดก็จะละลาย

ถ่ายรูปด้วยโหมดภาพถ่ายบุคคลบน iPhone บางรูปมันจะเบลอขอบไม่เนียน ง่ายๆเลยคือ รูปแก้วน้ำที่มีหลอดดูด ถ้ากะระยะไม่พอดีหลอดดูดก็จะละลาย

แต่ปัญหาแบบนี้แก้ได้ง่ายๆ ด้วยแอพ Focos ส่วนไหนที่เบลอไม่ดี ใช้แปรงระบายเพื่อให้ชัด หรือทำให้เบลอก็ได้

วิธีแก้การเบลอที่ไม่เนียน

Focos Fix Blur

  • กดที่เมนู แก้ไขข้อบกพร่อง (รูปแปรง)

Focos Fix Blur

  • พื้นที่สีแดงคือส่วนที่ไม่ถูกเบลอ และดูตามรูปจะเห็นว่าสีแดงไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณแขน 

Focos Fix Blur

  • วิธีทำ ใช้แปรงระบายส่วนนั้น ถ้าระบายเกินให้ใช้ยางลบแก้ไขกลับคืน

สำหรับรูปถ่ายคน ควรระบายหน้าคนย้ำๆ เพื่อให้ใบหน้าออกมาชัดที่สุด

Focos Fix Blur

  • เสร็จแล้วกลับมาที่เมนู รูรับแสง ลองปรับค่าเพิ่มขึ้น จะเห็นว่าส่วนที่ถูกระบายจะไม่ถูกเบลอ

Focos Fix Blur

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น