Categories
Apps

เพิ่มความสว่างเฉพาะจุด แบบง่ายๆ ด้วยแอพ Snapseed

เป็นเพราะว่าหลายคนมีปัญหาใช้งานเมนู “แบบเลือก” ในแอพ Lightroom ไม่ได้ เลยขอแนะนำให้ลองใช้แอพ Snapseed เพิ่มความสว่างแทน

เป็นเพราะว่าหลายคนมีปัญหาใช้งานเมนู “แบบเลือก” ในแอพ Lightroom ไม่ได้ เลยขอแนะนำให้ลองใช้แอพ Snapseed เพิ่มความสว่างแทน

เพิ่มความสว่างเฉพาะจุด แบบง่ายๆ 

Snapseed Bright Spot

  • เข้าเมนู เครื่องมือ > ปรับเฉพาะส่วน

Snapseed Bright Spot

  • กด เพิ่ม แล้วแตะไปที่ จุดที่ต้องการเพิ่มความสว่าง
  • จะเห็นว่ามันขึ้นปุ่มตัว

Snapseed Bright Spot

  • กดเลื่อนไปทางขวา ระดับความสว่างจะเพิ่มขึ้น

Snapseed Bright Spot

ถ้าอยากรู้ว่ารัศมีความสว่าง มันไปไกลแค่ไหน ให้ “บีบ” เพื่อปรับขนาดให้เล็กลง หรือ “ถ่าง” ขยายให้ใหญ่ขึ้นได้

Snapseed Bright Spot

ตัวอย่าง ก่อน-หลัง

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น