Categories
Apps

วิธีแต่งรูปโทนขาวดำ + ทำใบหน้าสว่าง ด้วยแอพ Snapseed

เข้าสู่ช่วงแสดงความไว้อาลัย หลายคนเริ่มลดโทนสีรูปลงอีกระดับ บ้างก็ทำเป็นโทนขาวดำ ซึ่งการทำภาพขาวทำนั้นทำได้หลายเทคนิค ส่วนสูตรนี้ทำใบหน้าสว่างขึ้น

เข้าสู่ช่วงแสดงความไว้อาลัย หลายคนเริ่มลดโทนสีรูปลงอีกระดับ บ้างก็ทำเป็นโทนขาวดำ ซึ่งการทำภาพขาวทำนั้นทำได้หลายเทคนิค ส่วนสูตรนี้ทำใบหน้าสว่างขึ้น

แต่งรูปโทนขาวดำ + ทำใบหน้าสว่าง

Sanapseed BW tone

  • เปิดรูปแล้วเข้าเมนู รูปแบบ กดเลือก Fine Art 

Sanapseed BW tone

  • เข้าเมนู เครื่องมือ > ภาพบุคคล

Sanapseed BW tone

  • เลือก แบบรวม 1 2 3 อันไหนก็ได้ ที่มันพอดีกับใบหน้าในรูป

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น