Categories
Apps

วิธีติดโบว์ดำไว้อาลัย ให้พอดีกับรูปโปรไฟล์ Facebook ด้วยแอพ PicsArt

เข้าสู่เดือนตุลาคม หลายๆคนก็เริ่มเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ เพื่อแสดงความไว้อาลัย แต่ Facebook มีการอัพเดทเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นวงกลม ก็เลยต้องมีโบว์ดำแบบใหม่

เข้าสู่เดือนตุลาคม หลายๆคนก็เริ่มเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ เพื่อแสดงความไว้อาลัย แต่ Facebook มีการอัพเดทเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นวงกลม ก็เลยต้องมีโบว์ดำแบบใหม่

ดาวน์โหลด > กรอบโบว์ดำ (คลิก)

วิธีติดโบว์ดำไว้อาลัย

Black Ribbon PicsArt

  • เข้าเมนู เครื่องมือ > ตัดรูป

Black Ribbon PicsArt

  • เลือกขนาด 1:1 

Black Ribbon PicsArt

  • เข้าเมนู เพิ่มภาพถ่าย
  • นำกรอบโบว์ดำใส่

Black Ribbon PicsArt

  • ขยายกรอบให้พอดีกับรูปโปรไฟล์ ก็เป็นอันเรียบร้อย 

Black Ribbon PicsArt

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น