Categories
Lightroom Tone

วิธีแต่งรูปอาหาร ที่ถ่ายจากในห้างฯ ด้วยแอพ Lightroom

แสงที่ได้จากการถ่ายรูปในห้างฯ คือแสงจากหลอดไฟ ต่างจากร้านที่อยู่ข้างทาง แม้ว่าจะเปิดไฟแต่ร้านส่วนใหญ่ก็จะมีแสงแดดส่องเข้ามาบ้าง เทคนิคแต่งรูปก็เลยต่างกัน

แสงที่ได้จากการถ่ายรูปในห้างฯ คือแสงจากหลอดไฟ ต่างจากร้านที่อยู่ข้างทาง แม้ว่าจะเปิดไฟแต่ร้านส่วนใหญ่ก็จะมีแสงแดดส่องเข้ามาบ้าง เทคนิคแต่งรูปก็เลยต่างกัน

วิธีแต่งรูปอาหาร

Lightroom Food Tone Basic

 • เข้าเมนู แสง > เคิร์ฟ

Lightroom Food Tone Basic

 • เลือกสีRGB (ด้านล่าง)
 • ปรับเส้นเคิร์ฟ 3 จุด (ตามภาพ)

Lightroom Food Tone Basic

กลับมาที่เมนู แสง

 • ไฮไลต์ ลด
 • เงา เพิ่ม
 • สีขาว ลด
 • สีดำ ลด

ตัวอย่าง

 • ไฮไลต์ -56
 • เงา +43
 • สีขาว -30
 • สีดำ -30

ส่วน การรับแสง ดูว่าโทนสว่างหรือมืด ก็ปรับไปตามความเหมาะสม

Lightroom Food Tone Basic

 • เข้าเมนู สี ปรับค่า ความอิ่มของสี เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 • หากโทนภาพอมเหลือง หรืออมฟ้า ให้ปรับค่า อุณหภูมิ จนกว่าโทนสีจะดูปกติ

Lightroom Food Tone Basic

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น