Categories
Apps

วิธีตั้งค่า บันทึกรูปจากแอพ Meitu ให้เป็นขนาด HD

ถ้ารู้สึกว่าภาพที่บันทึกจากแอพ Meitu ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ ให้ลองตั้งค่าคุณภาพของรูปเป็นแบบ HD ขนาดรูปใหญ่สุดอยู่ที่ 4032x (Full HD)

ถ้ารู้สึกว่าภาพที่บันทึกจากแอพ Meitu ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ ให้ลองตั้งค่าคุณภาพของรูปเป็นแบบ HD ขนาดรูปใหญ่สุดอยู่ที่ 4032x (Full HD)

วิธีตั้งค่าบันทึกรูป HD

Meitu Full HD

  • กดปุ่มตั้งค่า

Meitu Full HD

  • เลือก Image Quality แล้วเปลี่ยนเป็นแบบ HD

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น