Categories
Adobe Photoshop Lightroom

วิธีแต่งรูปโทนฟิล์มกรองแสง V2 ด้วยแอพ Lightroom

สำหรับการแต่งภาพโทนนี้ จะเน้นการลดค่าไฮไลต์ ทำให้ภาพดูสบายตา เหมือนเวลามองภาพผ่านฟิล์มกรองแสง แต่งด้วยแอพ Lightroom 

สำหรับการแต่งภาพโทนนี้ จะเน้นการลดค่าไฮไลต์ ทำให้ภาพดูสบายตา เหมือนเวลามองภาพผ่านฟิล์มกรองแสง แต่งด้วยแอพ Lightroom 

แนะนำ (อ่านก่อน)

แต่งรูปโทนฟิล์มกรองแสง

Lightroom Reduce Highlight Tone

เข้าเมนู สี/ขาวดำ เลือก ความอิ่มของสี ปรับค่า

 • แดง +19
 • ส้ม -30

Lightroom Reduce Highlight Tone

เลือก ความสว่าง

 • แดง +21
 • ส้ม +19

Lightroom Reduce Highlight Tone

เข้าเมนู เคิร์ฟโทนสี ปรับค่า

 • เปลี่ยน โหมด เป็น พาราเมตริก
 • ไฮไลต์ -40
 • สว่าง -20
 • ความมืด -20
 • เงา -20

Lightroom Reduce Highlight Tone

 • เปลี่ยน โหมด เป็น จุด RGB
 • ดึงเส้นเคิร์ฟ(ขวาสุด) ลงมาประมาณ 25%

Lightroom Reduce Highlight Tone

เข้าเมนู พื้นฐาน ปรับค่า

 • ไฮไลต์ -40
 • เงา +40
 • สีขาว -40
 • ความชัด -20
 • การรับแสง ปรับตามความเหมาะสม

โทนฟิล์มกรองแสง V2

Lightroom Reduce Highlight ToneLightroom Reduce Highlight ToneLightroom Reduce Highlight ToneLightroom Reduce Highlight Tone

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น