Categories
Apps

วิธีทำฉากหลังให้เคลื่อนไหว ด้วยแอพ PicsArt

การแต่งรูปด้วยเทคนิคทำฉากหลังให้เคลื่อนไหว จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับนางแบบ และยังปรับภาพให้เบลอได้ด้วย ทำได้ง่ายๆด้วย PicsArt

การแต่งรูปด้วยเทคนิคทำฉากหลังให้เคลื่อนไหว จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับนางแบบ และยังปรับภาพให้เบลอได้ด้วย ทำได้ง่ายๆด้วย PicsArt

ทิปส์อื่นๆของ PicsArt

วิธีทำฉากหลังให้เคลื่อนไหว

PicsArt Movement Effect

  • เข้าเมนู เอฟเฟค

PicsArt Movement Effect

  • เลือก ไม่ชัด > เคลื่อนไหวไม่ชัด

PicsArt Movement Effect

  • ปรับค่าเอฟเฟค ระยะทาง = 100 แล้วลดค่าความจาง เอาตามความเหมาะสม
  • กดปุ่มยางลบ (ข้างบน)

PicsArt Movement Effect

  • ใช้ยางลบ ลบส่วนที่ต้องการให้ภาพเห็นชัด 

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น