Categories
Apps

วิธีใช้ PANTONE Studio วิเคราะห์โทนสี #แอพฟรี iPhone

ถ้าอยากรู้ว่างานของช่างภาพคนนี้มีการคุมโทนสีอย่างไร จริงๆมองด้วยตาเปล่าก็ได้ แต่การใช้แอพช่วย จะทำให้เห็นเฉดสีที่ “แม่นยำ” และแอพ PANTONE Studio ก็เป็นแอพ

ถ้าอยากรู้ว่างานของช่างภาพคนนี้มีการคุมโทนสีอย่างไร จริงๆมองด้วยตาเปล่าก็ได้ แต่การใช้แอพช่วย จะทำให้เห็นเฉดสีที่ “แม่นยำ” และแอพ PANTONE Studio ก็เป็นแอพที่มีความน่าเชื่อถือในด้านนี้

ดาวน์โหลดPANTONE Studio

วิเคราะห์โทนสี PANTONE Studio

PANTONE Studio

  • เปิดใช้แอพครั้งแรก แนะนำให้กด Skip มาเรื่อยๆ จนถึงหน้าเมนู ให้เลือก Image

PANTONE Studio

  • ในหน้านี้จะเป็นรูปภาพและเฉดสีที่แนะนำ ถ้าจะดูรูปในเครื่อง ให้กดที่ Inspiration แล้วเลือกอลบั้มจากเครื่อง

PANTONE Studio

  • แอพจะทำการจำแนกโทนสีของแต่ละภาพเป็น 5 เฉดสี

PANTONE Studio

  • เมื่อเปิดดูรูปแล้วคุณยังสามารถกำหนดเฉดสีเองได้ (เลื่อนปุ่มกลมๆไปยังเฉดสีนั้น) 

และกดที่ช่องสีด้านบนก็จะเห็นค่าเฉดสีเป็น sRGB CMYK และ HEX เป็นค่าสีที่นำไปใช้กับงานออกแบบได้จริง

PANTONE Studio

  • ต่อมาถ้าจะดูค่าสีแบบ Real Time กดที่เมนูกล้อง

PANTONE Studio

  • ใช้กล้องส่องดู ก็จะเห็นโทนสีทันที

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น