Categories
Adobe Photoshop Special

แก้ได้แล้ว วิธีทำให้ Lightroom ลด Noise รูปไฟล์ RAW

การลด Noise เป็นงานที่ค่อนข้างสำคัญ โดยเฉพาะกับภาพถ่ายตอนกลางคืน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เจอปัญหา Lightroom ไม่ยอมลด Noise ให้หลังจากบันทึกภาพแล้ว

การลด Noise เป็นงานที่ค่อนข้างสำคัญ  โดยเฉพาะกับภาพถ่ายตอนกลางคืน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เจอปัญหา Lightroom ไม่ยอมลด Noise ให้หลังจากบันทึกภาพแล้ว

แต่ตอนนี้ผมรู้วิธีแก้แล้ว โดยต้องเปิด โหลดความละเอียดเต็ม และบันทึกภาพด้วยความละเอียดสูงสุด

  • iPhone / iPad = ให้ทำตามนี้
  • Android = แค่บันทึกภาพด้วยความละเอียดสูงก็พอ

วิธีทำให้ Lightroom ลด Noise รูปไฟล์ RAW

Lightroom iOS Noise Reduce

  • กดที่ LR เพื่อเข้าเมนู แล้วเปิด โหลดความละเอียดเต็ม

Lightroom iOS Noise Reduce

  • ลองเข้ามาลด Noise เปิดภาพแล้วเข้าเมนู ค่าตั้งไว้ > รายละเอียด > ลดจุดรบกวนในภาพ

Lightroom iOS Noise Reduce

  • เสร็จแล้วให้บันทึกภาพโดยเลือกขนาด สูงสุดที่พร้อมใช้งาน

Lightroom iOS Noise Reduce

เปรียบเทียบภาพที่มี Noise กับไม่มี ดูภาพบนมือถือจอเล็กอาจจะไม่เห็นความต่างเท่าไหร่ แต่ถ้าดูบนคอม หรือนำภาพไปใช้อย่างอื่น จะเห็นว่าภาพที่ไม่มี Noise ดูใสกว่ากันเยอะ

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น