Categories
Apps

ล้ำไปอีก Snapseed บันทึกพรีเซ็ทแต่งรูปได้แล้ว

Snapseed ออกอัพเดทล่าสุด บันทึกพรีเซ็ทการแต่งรูปได้ ประโยชน์ก็คือเวลาที่ต้องแต่งรูปหลายๆรูป โดยใช้ค่าเดียวกัน ก็ไม่ต้องกดแต่งรูปใหม่ทุกครั้ง นำพรีเซ็ทที่มีมาใส่

Snapseed ออกอัพเดทล่าสุด บันทึกพรีเซ็ทการแต่งรูปได้ ประโยชน์ก็คือเวลาที่ต้องแต่งรูปหลายๆรูป โดยใช้ค่าเดียวกัน ก็ไม่ต้องกดแต่งรูปใหม่ทุกครั้ง นำพรีเซ็ทที่มีมาใส่ จะได้ค่าเดียวกัน

วิธีบันทึกพรีเซ็ท

Snapseed Preset

  • แต่งรูปให้เสร็จก่อน
  • กดปุ่มย้อนกลับ (ตามภาพ)

Snapseed Preset

  • เลือก บันทึกรูปแบบ

Snapseed Preset

  • ตั้งชื่อพรีเซ็ท (ไม่เกิน 8 อักขระ)

วิธีเรียกใช้พรีเซ็ท

Snapseed Preset

  • เปิดรูปภาพใหม่ขึ้นมา กดปุ่มย้อนกลับ แล้วเลือก รูปแบบของฉัน

Snapseed Preset

  • ก็จะเห็นพรีเซ็ทที่ได้บันทึกไว้ จะแต่งภาพโทนไหน ก็กดที่ ใช้ ได้เลย

วิธีลบพรีเซ็ท

Snapseed Preset

  • กดปุ่มเมนู แล้วเลือก ลบ

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น