Categories
Apps

วิธีแต่งรูปเบลอฉากหลังด้วย PicsArt และใส่หยดน้ำด้วย Repix

คอนเซปของการแต่งภาพสูตรนี้ก็คือทำให้ภาพ เหมือนภาพที่ถูกถ่ายผ่านกระจกในฤดูฝน กระจกจะมีหยดน้ำแล้วฉากหลังจะเบลอๆ ต้องใช้สองแอพ PicsArt กับ Repix

คอนเซปของการแต่งภาพสูตรนี้ก็คือทำให้ภาพ เหมือนภาพที่ถูกถ่ายผ่านกระจกในฤดูฝน กระจกจะมีหยดน้ำแล้วฉากหลังจะเบลอๆ ต้องใช้สองแอพ PicsArt กับ Repix

ดาวน์โหลด PicsArt

ดาวน์โหลด Repix

เบลอหลังด้วย PicsArt

PicsArt Repix

  • เข้าเมนู เอฟเฟค

PicsArt Repix

  • เลือก ไม่ชัด > ไม่ชัด

PicsArt Repix

ปรับการเบลอ ตามระดับที่ต้องการ

ใส่หยดน้ำด้วย Repix

PicsArt Repix

  • ต่อมาใช้แอพ Repix ใส่หยดน้ำ ให้เปิดรูปภาพจากเมนูที่อยู่ด้านข้าง

PicsArt Repix

  • เลือกเมนูแปรง แล้วเลือก Rain drips

PicsArt Repix

  • ระบายไปบนรูปภาพ 

PicsArt Repix

ตัวอย่างภาพ : หยดน้ำดูสมจริงมากเลยครับ

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น