Categories
Apps

สร้างคอลเลคชั่น นำหลายๆภาพมารวมเป็นภาพเดียว ด้วย PicsArt

การสร้างคอลเลคชั่นด้วยการนำหลายๆภาพมาต่อกันเป็นภาพเดียว ทำได้ง่ายๆด้วยแอพ PicsArt มีให้เลือกหลายแบบ ปรับขอบให้หน้า และทำขอบมนได้ เจ๋งมากๆ

การสร้างคอลเลคชั่นด้วยการนำหลายๆภาพมาต่อกันเป็นภาพเดียว ทำได้ง่ายๆด้วยแอพ PicsArt มีให้เลือกหลายแบบ ปรับขอบให้หน้า และทำขอบมนได้ เจ๋งมากๆ

เทคนิคอื่นๆของ PicsArt

วิธีรวมภาพด้วยแอพด้วยแอพ PicsArt

PicsArt Collect Photo

  • เข้าเมนู ภาพปะติดปะต่อ

PicsArt Collect Photo

  • กดเลือกรูปภาพ มันจะจัดใส่กรอบให้เอง กดเลือกได้หลายภาพ

PicsArt Collect image

  • หลังจากเลือกรูปแบบแล้ว มันจะมีให้เลือกอีกรอบ โดยแบ่งสัดส่วนเป็น 5 หมวดได้แก่ 1:1, 4:3, 3:4, FB และ เส้น

PicsArt Collect image

  • ทำกรอบให้หน้าได้ โดยกดที่ ขอบ แล้วปรับระดับความหนาตามต้องการ

PicsArt Collect image

  • และกดที่ รัศมี จะเป็นการปรับให้ขอบมีความมน

PicsArt Collect Photo

  • มาถึงขั้นตอนสุดท้าย สามารถสลับตำแหน่งของภาพ และพลิกหมุนรูปได้ 

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น