Categories
Adobe Photoshop Lightroom

วิธีแก้แสงสีม่วง-ชมพู ด้วยแอพ Lightroom และ Photoshop Fix

ถ้าถ่ายรูปตามงานแต่ง งานอีเวนท์ หรือสถานที่มีแสงสี บางงานมันจะมีแสงไฟสีม่วงหรือสีชมพู อาจทำให้ภาพคนที่อยู่ในงานดูไม่ค่อยได้ ปัญหานี้แก้ได้ด้วย Lightroom

ถ้าถ่ายรูปตามงานแต่ง งานอีเวนท์ หรือสถานที่มีแสงสี บางงานมันจะมีแสงไฟสีม่วงหรือสีชมพู อาจทำให้ภาพคนที่อยู่ในงานดูไม่ค่อยได้ ปัญหานี้แก้ได้ด้วย Lightroom และ Photoshop Fix

แก้แสงสีม่วง-ชมพู ด้วยแอพ Lightroom

Lightroom Fix Color

  • เข้าเมนู แก้ไข > สี/ขาวดำ

Lightroom Fix Color

เลือก ความอิ่มของสี

  • ลดค่า สีม่วง และสีชมพู จนแสงนั้นหายไป
  • ถ้ามีสีอื่นแฝงมาก็ลองปรับลดลงด้วย เช่น ในกรณีนี้ลด สีแดง และสีน้ำเงิน

Lightroom Fix Color

เลือก ความสว่าง

  • เพิ่มค่า เพิ่มค่าสีม่วงและสีชมพู ขึ้นเล็กน้อย (และสีอื่นๆที่ได้ปรับลดในเมนู ความอิ่มของสี)

หลังจากนี้ปรับความสว่าง หรือทำโทนด้วยแอพไหนก็ได้

แก้สีด้วยแอพ Photoshop Fix

ใช้ในกรณีที่สีบางอย่างหาย เช่น สีปาก สีเสื้อผ้า

Lightroom Fix Color

  • เลือก Paint

Lightroom Fix Color

  • เลือกสี แล้วปรับค่า Opacity แล้วระบายลงส่วนที่ขาดหาย

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น