Categories
Apps

วิธีเพิ่มความสว่างเฉพาะจุดให้กับภาพ ด้วยแอพ Pixlr

การเพิ่มความสว่างเฉพาะจุดนั้นช่วยแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ทำให้ผิวสว่างโดยไม่กระทบจุดอื่น ทำแสงไฮไลท์สร้างความโดเด่นให้กับวัตถุในภาพ เป็นต้น

การเพิ่มความสว่างเฉพาะจุดนั้นช่วยแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ทำให้ผิวสว่างโดยไม่กระทบจุดอื่น ทำแสงไฮไลท์สร้างความโดเด่นให้กับวัตถุในภาพ เป็นต้น

Download

เพิ่มความสว่างเฉพาะจุดด้วยแอพ Pixlr

Pixlr Brushes

1. กดเลือก Brushes

Pixlr Brushes

2. เลือก Brighten

Pixlr Brushes

3. ทีนี้ก็ลองระบายในจุดที่มืด ถ้าใหญ่หรือเล็กเกินไปให้ปรับขนาด Size

ส่วนค่าที่เหลือมี

  • Feather = ขนาดของความเข้ม
  • Intensity = ระดับของความเข้ม

4. ถ้าระบายเกิน ใช้ยางลบลบออกได้ (ยางลบอยู่ข้างบน)

Pixlr Brushes

ข้อแนะนำ

  • ขยายภาพจะทำให้ตกแต่งได้ง่ายขึ้น
  • ระหว่างแต่งกดที่ปุ่มหน้าต่าง(มุมขวาบน) เพื่อเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังได้

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น