Categories
iPhone

พรีวิว iPhone 13 Pro Max ถ่ายรูปมาโคร (Macro)

ความเจ๋งของกล้อง iPhone 13 Pro และ Pro Max คือมี “เลนส์มาโคร” เพิ่มเข้ามาใหม่ ช่วยให้ถ่ายวัตถุในระยะไกล้ได้