Categories
Article พื้นฐาน

ถ่ายภาพวิว ให้ได้มุมมองที่ตรงเป๊ะ โดยใช้เส้นตารางจากกล้องมือถือ

หนึ่งในการพิจารณาภาพถ่ายประเภท “ภาพวิว” ของเพจชมรมถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือ อย่างแรกภาพจะต้องดูตรงด้วย ถ้าจะถ่ายเอียงๆคงจะเหมาะกัยภาพแนวอื่นๆมากกว่า