Solid เป็นแอพแต่งรูปใส่ข้อความ ในลักษณะที่เราเอารูปภาพมาเป็นพื้นหลังข้อความได้ มีฟีเจอร์อีกมากมาย แถมยังใช้ได้ฟรีอีก

ดาวน์โหลดแอพ

วิธีแต่งรูปทำพื้นหลังข้อความ

Solid

  • เลือกเมนู TEXT แล้วพิมพ์ข้อความ

Solid

  • สามารถขยายขยายข้อความให้ใหญ่ เล็ก จะหมุนกี่องศา เลื่อนไปมาได้

Solid

  • เปลี่ยนสีพื้นหลังได้

Solid

  • นอกจากนี้ยังสามารถปรับความจาง สี และการเบลอ
  • เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึก (มุมขวางล่าง)

Solid