Home Apps วิธีแต่งรูปใส่กรอบขอบบน-ขอบล่าง แอพ PicsArt

วิธีแต่งรูปใส่กรอบขอบบน-ขอบล่าง แอพ PicsArt

แต่งรูปใส่กรอบสีขาวขอบบน-ขอบล่าง เป็นที่นิยมใน Instagram เพราะสมัยก่อนจะถูกบังคับให้ตัดรูปเป็นสัดส่วน 1:1 การใส่กรอบจะทำให้เห็นรูปเต็มอัตราส่วน

แต่งรูปใส่กรอบแอพ PicsArt

PicsArt Square Fit

  • เข้าเมนู Square Fit

PicsArt Square Fit

  • ภาพจะถูกจัดใส่กรอบสีขาวให้ทันที

ถ้าอยากได้สีอื่นก็กดเลือกได้เลย หรือใช้รูปภาพอื่นๆแทนพื้นหลังงสีขาวก็ได้