Vimage เป็นแอพแต่งเอฟเฟคหลายอย่าง เช่น ควันกาแฟ ดาว ฝนตก ฯลฯ และแปลงภาพนิ่งเป็นวิดีโอ ใช้งานง่าย และโหลดฟรี

ดาวน์โหลดแอพ

วิธีใส่เอฟเฟคควันกาแฟ

Vimage Coffee

  • กดปุ่ม (+) เลือกรูปภาพมาใส่ โดยแอพจะบังคับให้ตัดรูปเหลือขนาด 1:1

Vimage Coffee

  • กดปุ่มถัดไป

Vimage Coffee

  • เลือกเอฟเฟค Steam

Vimage Coffee

  • จัดตำแหน่งเอฟเฟคให้ตรงกับแก้วกาแฟ
  • กดปุ่มถัดไป แล้วรอสักครู่

Vimage Coffee

 

  • รอจนขึ้นมาหน้านี้ แล้วกดปุ่ม save