Polaroid Fx แอพแต่งรูปโพลารอยด์ฟรี ปรับแต่งได้ทั้งกรอบและฟิลเตอร์สี ชอบสีไหนเลือกเองได้เลย ใช้ได้ทั้ง iPhone และ Android

ดาวน์โหลดแอพ

แต่งรูปโพลารอยด์ Polaroid Fx

Polaroid Fx

  • กด IMPORT เลือกรูปจากเครื่อง หรือกดถ่ายรูปใหม่ก็ได้
  • ภาพจะถูกตัดเป็นสัดส่วน 1:1

Polaroid Fx

  • เมนูแรก FILM สำหรับเลือกแผ่นฟิล์ม และเลื่อนรูปภาพเพื่อปรับมุมมองได้จากเมนูนี้

Polaroid Fx

  • เมนู TEXTURE ปรับแต่งลวดลายของแผ่นฟิล์ม

Polaroid Fx

  • เมนู FILTER เลือกโทนสี

สำหรับเมนูอื่นๆ

  • ADJUSTMENT ปรับค่าความสว่างขั้นพื้นฐาน
  • TEXT ใส่ข้อความ

เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกรูป แล้วกด Save to camera roll 

Polaroid FxPolaroid FxPolaroid FxPolaroid Fx