Browsing Tag

เลนส์เทเล

ZEISS เปิดตัวเลนส์สำหรับกล้อง iPhone ราคาเริ่ม $199

ZEISS ชื่อนี้คนเล่นกล้องน่าจะคุ้นเคยดี เพราะผลิตเลนส์ที่มีคุณภาพ ถ่ายภาพได้คมชัด และล่าสุดก็ได้ทำเลนส์สำหรับกล้องมือถือออกมา เบื้องต้นให้ iPhone 6 ขึ้นไป