Browsing Tag

เลนส์มือถือ

รีวิว เลนส์เสริมกล้องมือถือ FUNIPICA ถ่ายกว้าง 64% พร้อมมาโครสุดโหด x15 เท่า

ถ้าเริ่มเบื่อมุมมองเดิมๆของกล้องมือถือ แนะนำให้หาเลนส์เสริมมาใช้ จะทำให้มุมมองภาพที่ได้เปลี่ยนไป อย่างเลนส์เสริม FUNIPICA ทำให้ถ่ายภาพได้กว้างขึ้น 64%