Browsing Tag

อัตโนมัติ

วิธีแต่งรูปโทน HDR สูตรเร่งด่วน แอพ Lightroom

จะแต่งรูปโทน HDR ต้องมีความเข้าใจค่าต่างๆในเมนูแสง แต่ถ้าใช้แอพ Lightroom ก็ให้ AI จัดการแทนก็ได้ แล้วข้ามขั้นตอนปรับค่าอื่นๆไปเลย

วิธีแก้ภาพถ่ายให้ตรง โดยอัตโนมัติ ด้วยแอพ Lightroom

ภาพถ่ายเอียงๆแสดงถึงความไม่ปราณีต โดยเฉพาะกับงานสถาปัตย์ และภาพที่มีเส้น ถ้าถ่ายเอียงก็จะเห็นได้ชัดเจน เจอแบบนี้แก้ได้ง่ายๆด้วย Lightroom