Browsing Tag

ส่งรูป

ข่าวดี ส่งรูปผ่าน Facebook Messenger คุณภาพไฟล์ดีขึ้นแล้ว

ไม่เคยแนะนำให้ส่งรูปทาง Facebook เพราะคุณภาพไฟล์แย่มาก แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว จากเดิมไฟล์ภาพจะถูกย่อเหลือ 960px แต่ตอนนี้ขยับขึ้นเป็น 1920px 

รู้หรือไม่ ส่งรูปผ่าน LINE ไฟล์รูปดีกว่าส่งทาง Facebook มากถึง 25%

การส่งรูปผ่านแอพแชทจะทำให้รูปเสียคุณภาพเพราะมีการย่อไฟล์ โดยเฉพาะถ้าส่งผ่าน Facebook ขนาดไฟล์กว้างสุดจะเหลือ 960 พิกเซล เป็นขนาดที่เล็กลงมากเมื่อเทียบกับภาพถ่าย