Browsing Tag

สำเนาบัตร

วิธีถ่ายรูป ทำสำเนาบัตรประชาชน ด้วยแอพ PicsArt + Office Lens

PicsArt นอกจากใช้แต่งรูปแล้ว ยังใช้ทำงานเอกสารแบบนี้ได้ด้วยนะ โดยใช้ Office Lens ถ่ายรูปบัตร แล้วเอามารวมกันในแอพ PicsArt ขนาดภาพที่ได้ ปริ๊นใส่ A4 ได้เลย