Browsing Tag

ลบภาพพื้นหลัง

วิธีลบภาพพื้นหลังออก ด้วยแอพ PicsArt

อันนี้เป็นพื้นฐานการตัดต่อรูปภาพ เพื่อนำภาพที่ได้ไปใช้กับงานอื่นๆ ซึ่งแอพ PicsArt มีฟังชั่นที่ตัดตัวแบบกับพื้นหลังออกได้ง่าย ด้วยเมนู "ตัดออก"