Browsing Tag

ย่อภาพ

วิธีย่อขนาดรูปภาพ ให้เล็กลง ด้วยแอพ Snapseed

การย่อภาพจะทำให้รับส่งไฟล์ได้เร็วขึ้น ถ้าย่อได้ตามความเหมาะสมก็จะมีแต่ข้อดี เช่น ย่อภาพเพื่ออัพรูปลงเฟส ควรทำให้มีขนาด 2048 ถ้าต่ำกว่านี้มากคุณภาพรูปก็จะลดลง