Browsing Tag

ภาพสว่างเกินไป

วิธีแก้ ถ่ายรูปมาแล้วภาพสว่างเกินไป ด้วยแอพ Lightroom บนมือถือ

เวลาถ่ายรูปกลางแจ้งแดดแรงๆ ถ้ากล้องมันปรับ WB ไม่ดี ก็จะมีโอกาสสูงที่จะได้ภาพสว่างเกินไป แต่วิธีแก้ไม่ใช่ไปลดความสว่างลงเฉยๆ ทำแบบนั้นภาพจะมืดไปหมด