Browsing Tag

ฟิล์มเนื้อหยาบ

วิธีแต่งรูปใส่ Grain สำหรับภาพโทนฟิล์ม ด้วยแอพ Snapseed

ในแอพ Snapseed จะมีเมนูแต่งภาพโทนฟิล์ม แต่เราแยกเอาโทนสีออก แล้วเลือกใส่เฉพาะค่า Grain ก็ได้ ทิปนี้เหมาะสำหรับทำโทนภาพมาแล้ว เอามาใส่ค่า Grain ภายหลัง