Browsing Tag

ทำภาพให้ตรง

ทำให้งานถ่ายภาพดูเนี้ยบขึ้นได้ง่ายๆ โดยปรับภาพให้ตรงด้วยแอพ Snapseed

การปรับมุมมองภาพให้ตรงจะเป็นการเพิ่มความเนี้ยบให้กับงานถ่ายภาพ ถ้าเคยเห็นงานถ่ายภาพบ้าน อาคาร สถาปัตยกรรมต่างๆของช่างภาพ จะเห็นว่าพื้นมันจะไม่เอียง