Browsing Tag

ตัดรูปให้ตรง

วิธีแก้ภาพถ่ายให้ตรง โดยอัตโนมัติ ด้วยแอพ Lightroom

ภาพถ่ายเอียงๆแสดงถึงความไม่ปราณีต โดยเฉพาะกับงานสถาปัตย์ และภาพที่มีเส้น ถ้าถ่ายเอียงก็จะเห็นได้ชัดเจน เจอแบบนี้แก้ได้ง่ายๆด้วย Lightroom