Browsing Tag

ความสว่างใบหน้า

วิธีเพิ่มความสว่างเฉพาะจุด ด้วยการมาร์คในแอพ PicsArt

กรณีที่ต้องการให้ภาพสว่างขึ้นเฉพาะจุด เช่น ใบหน้า คอ แขน ฯลฯ เราไม่สามารถเพิ่มความสว่างแบบตรงๆได้ ไม่งั้นทุกอย่างจะสว่างขึ้นไปด้วย เลยต้องใช้เทคนิคการมาร์ก