Browsing Tag

การตั้งรหัสผ่าน

วิธีตั้งรหัสผ่าน ให้สมัครใช้แอพ Lightroom ให้ผ่าน

มีหลายคนสมัครใช้แอพ Lightroom ไม่ผ่าน แล้วเหตุผลที่คล้ายๆกันก็คือตั้งรหัสผ่านไม่ผ่าน จริงๆแล้วก็ไม่ยากนะ ถ้าอ่านภาษาอังกฤษได้เพราะมีคำอธิบายบอกชัดว่าไม่ผ่านตรง