Browsing Tag

กล้องสมาร์ทโฟน

12 ภาพถ่ายย้อนแสงสวยๆ จากกล้องสมาร์ทโฟน

ประเภทภาพถ่ายที่ถูกคัดมาลงหน้าเพจชมรมถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นภาพวิวและ "ภาพถ่ายย้อนแสง" เพราะสมาชิกเพจส่งภาพแนวๆนี้มากันเยอะที่สุด