วิธีเซ็นเซอร์วิดีโอ ด้วยแอพ Enlight Videoleap

เซ็นเซอร์วิดีโอด้วยแอพ Enlight Videoleap ง่ายนิดเดียว ถ้าจะยากก็อยู่ที่ว่าส่วนที่ถูกเซ็นเซอร์ มีการเคลื่อนไหวไปมาหรือไม่ ถ้าเคลื่อนไหวบ่อยก็จะเป็นงานที่เหนื่อย

ดาวน์โหลด > Enlight Videoleap สำหรับ iPhone

เทคนิคอื่นๆของ Videoleap 

วิธีเซ็นเซอร์วิดีโอ

Enlight Videoleap censor

  • เข้าเมนู Glitch

Enlight Videoleap censor

  • เลือก Pixelate

Enlight Videoleap censor

  • สามารถเลื่อนปรับขนาดพิกเซล
  • เปลี่ยนรูปแบบได้ โดยกดที่ Pattern 

Enlight Videoleap censor

  • ถ้าเซ็นเซอร์ในระยะเวลาสั้นๆ ก็แค่เลื่อนแถบเพื่อลดเวลาเอฟเฟค

ถ้ามีการเคลื่อนไหว

ถ้าส่วนที่ถูกเซ็นเซอร์มีการเคลื่อนไหว หรือออกนอกเฟรมที่วงไว้

  • ลดเวลาเซ็นเซอร์
  • กดที่ Duplicate จะเป็นการทำซ้ำ
  • กดเลื่อนส่วนที่ทำซ้ำไปยังเวลาใหม่ แล้วกดเลื่อนเซ็นเซอร์ให้ตรงจุด
Comments
Loading...