วิธีเปลี่ยนพื้นหลังตัวอักษร ด้วยแอพ OVLA

มาต่อกันตอนที่ 3 กับวิธีเปลี่ยนพื้นหลังของฟอนต์เป็นรูปภาพ ด้วยแอพ OVLA ทำได้ง่ายมาก ขอแค่รูปภาพที่ใช้มีความพอดีกับฟอนต์

ตอนที่แล้ว

วิธีเปลี่ยนพื้นหลังตัวอักษร

OVLA Font Pic

  • พิมพ์ข้อความให้เรียบร้อย แนะนำให้ใช้ฟอนต์ตัวหนาๆ
  • กดเมนู COLOR

OVLA Font Pic

  • กดปุ่มรูปกล้อง แล้วเลือกภาพมาใส่

OV

และถ้าจะปรับภาพให้ตรงกับฟอนต์ ให้กดปุ่ที่แผงควบคุม

ประกอบไปด้วย

  • ปุ่มเลื่อนรูป
  • ปุ่ม (+) กับ (-) เป็นการขยายและย่อรูป

ตัวอย่างงาน

OVOVOV

 

Comments
Loading...