วิธีตัดต่อ รูปหัวโต ด้วยแอพ PicsArt

การแต่งรูปคนให้มีหัวโตๆ เป็นอีกหนึ่งงานตัดต่อ ใช้แอพ PicsArt ทำได้ ซึ่งคนที่ผมสั้นจะถูกตัดต่อได้ง่ายกว่า 

ขั้นตอนที่ 1 ตัดรูปหัว

PicsArt Big Head

  • เข้าเมนู ตัดออก

PicsArt Big Head

  • วาดรอบๆส่วนที่ต้องการตัด แล้วกดปุ่มถัดไป

PicsArt Big Head

ทีนี้ดูว่ามีส่วนไหนเกินหรือขาด ก็ใช้เครื่องมือด้านล่างทำการปรับแต่ง

  • พู่กัน = สำหรับระวาดเพิ่ม
  • ยางลบ = ลบส่วนที่เกิน

เสร็จแล้วกด บันทึก และทำการบันทึกรูปภาพอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 ต่อรูปหัว

PicsArt Big Head

  • เปิดรูปเดิมขึ้นมา แล้วเข้าเมนู เพิ่มภาพถ่าย
  • นำรูปหัวที่ตัดไว้มาใส่

PicsArt Big Head

  • ปรับขนาดให้เหมาะสม เสร็จแล้วก็กด นำไปใช้

หากมีขอบส่วนไหนเกิน กดปุ่มยางลบ(ข้างบน) แล้วเล็มส่วนที่เกินออก

PicsArt Big Head

Comments
Loading...